Sarah Mair Hughes
Head of Partnerships, Wales and Nations Lead (maternity leave)

Sarah oversees the delivery of Creative & Cultural Skills’ work in Wales, which includes working with the Welsh members of the National Skills Academy for Creative & Cultural, the Cultural Ambition project and the Creative Careers Programme. Sarah is also the team lead for Wales, Northern Ireland and Scotland.

Sarah is the Arts Award trainer in Wales, delivering both public and in-house training courses to individuals working with young people in an arts and cultural setting to help them achieve a qualification.

Outside work, Sarah is a community councillor and a school governor.

Pennaeth Partneriaethau, Cymru ac Arweinydd y Cenhedloedd

Mae Sarah yn goruchwylio’r ddarpariaeth o waith Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru, sy’n cynnwys gweithio gydag aelodau Cymru yn yr Academi Sgiliau Genedlaethol i’r Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol, y prosiect Uchelgais Ddiwylliannol a’r Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol. Yn ogystal, mae Sarah yn arweinydd tîm ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Sarah yw’r hyfforddwr Arts Award yng Nghymru, yn darparu cyrsiau hyfforddi mewnol a chyhoeddus i unigolion sy’n gweithio gyda phobl ifanc mewn amgylchedd celfyddydol a diwylliannol i’w helpu i ennill cymwysterau.

Y tu allan i’r gwaith, mae Sarah yn gynghorydd cymunedol a llywodraethwr ysgol.