Angharad Lee, Cyfarwyddwr llawrydd Asiant Creadigol

 26 June 2018

Angharad Lee Cyfarwyddwr llawrydd Asiant Creadigol gydag ACW Cyfarwyddwr Artistig Leeway Productions Darlithydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

"Eich brwdfrydedd yw eich tanwydd"

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Ble mae eich cartref?

Cwm Rhondda (llecyn Duw!) 

Beth yw eich gwaith?

Rwy’n gyfarwyddwr theatr/theatr gerddorol/opera. Rwyf hefyd yn ddarlithydd ac yn addysgwr. Byddaf yn mynd i ysgolion ac yn cynllunio prosiectau Dysgu Creadigol sy’n cyd-fynd ag amcanion sylfaenol yr ysgol. Byddaf hefyd yn hwyluso llawer o brosiectau dysgu creadigol.

Pa swyddi eraill ydych chi wedi’u gwneud yn y sector?  

Bûm yn actores a chantores am gyfnod hir. Rwyf wedi gweithio fel Swyddog Cyswllt Dysgu Creadigol yn Theatr Sherman, lle’r oeddwn yn gyfrifol am brosiect y Loteri Fawr a oedd yn cysylltu ysgolion a chymunedau â’r theatr. Rwyf wedi dal nifer o swyddi mewn sawl sefydliad ar sail lawrydd.

Pa gymwysterau sydd gennych chi?

Mae gen i ddiploma ôl-radd mewn Theatr Gerddorol o’r Royal Academy of Music a BA mewn Actio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Rwy’n cael cwrdd â llawer iawn o bobl ddiddorol o wahanol ddiwylliannau. Ni fyddwn i’n cael y cyfle i wneud hynny pe na fyddwn i’n gweithio yn y sector celfyddydau.

A’r peth gwaethaf am eich swydd?  

Paratoi ceisiadau ariannu.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i berson ifanc syn gobeithio gweithio yn eich sector?

Os oes rhywbeth arall y gallwch ac yr hoffech ei wneud, ewch i wneud hwnnw. Os ydych chi’n hollol sicr fod y celfyddydau i chi, ewch amdani’n llawn brwdfrydedd. Eich brwdfrydedd yw eich tanwydd.   


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities