Darren Joyce, Pennaeth Gweithrediadau

 27 June 2018

Darren Joyce, Pennaeth Gweithrediadau, Cardiff Theatrical Services.

"Byddwch yn fentrus, yn onest ac yn brydlon"

Ble mae eich cartref?

Braintree, Essex, ond rwyf bellach yn byw yng Nghaerdydd. 

Beth yw eich gwaith?

Rhedeg Cardiff Theatrical Services ar y cyd â’r Rheolwr Cyffredinol – goruchwylio’r gwaith o ddarparu prosiectau adeiladu setiau masnachol ar gyfer amrywiaeth eang o gleientiaid. 

Pa swyddi eraill ydych chi wedi’u gwneud yn y sector?  

  • Pennaeth Adeiladu, Royal National Theatre
  • Rheolwr Cyffredinol, Cardiff Theatrical Services
  • Rheolwr Cynhyrchu, Scottish Opera
  • Rheolwr Cynhyrchu, Opera Cenedlaethol Cymru
  • Sawl rôl lawrydd arall 

Pa gymwysterau sydd gennych chi?

BA (Anrh) mewn Adeiladu Setiau a Chelfi Llwyfan.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Gweithio gyda phobl fedrus tu hwnt.

A’r peth gwaethaf am eich swydd?

Gwaith papur dibwrpas.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i berson ifanc syn gobeithio gweithio yn eich sector?

Byddwch yn fentrus, yn onest ac yn brydlon. Gwyliwch a dysgwch oddi wrth y bobl o’ch cwmpas, a chredwch ynoch chi’ch hun.


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.

Related jobs & apprenticeships

Related events & opportunities