Dylunydd Tecstilau

 28 June 2018

Mae dylunwyr tecstilau’n creu dyluniadau ar gyfer ffabrigau wedi’u gwehyddu neu eu gwau, neu ffabrigau printiedig. Gellir defnyddio’r rhain ar gyfer dillad neu ddodrefn meddal, megis llenni a charpedi. Mae angen i ddylunwyr feddwl sut y bydd cynnyrch yn edrych, yn ogystal â sut y bydd yn cael ei ddefnyddio, a deall technegau a chostau cynhyrchu.

This article is also available in English / Mae’r erthygl hon hefyd ar gael yn Saesneg

Gweithio yn y maes dylunio tecstilau

Fel dylunydd tecstilau, bydd eich prif ddyletswyddau’n cynnwys: 

 • gwneud brasluniau cychwynnol â llaw neu gan ddefnyddio rhaglen Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (CAD)  
 • gweithio ar ddyluniadau digidol nes eu bod yn diwallu gofynion cwsmeriaid  
 • creu samplau ffabrig neu drefnu i’w cynhyrchu  
 • ymchwilio i dueddiadau o ran dyluniadau a monitro rhagolygon er mwyn penderfynu beth sy’n debygol o werthu  
 • cysylltu â chleientiaid a staff technegol, marchnata a phrynu  
 • bod yn ymwybod o'r datblygiadau diweddaraf o ran technoleg cynhyrchu. 

Bydd rhai dyluniadau’n cael eu creu â pheiriant mewn setiau mawr ac eraill gan ddefnyddio technegau traddodiadol, megis brodwaith neu brintio â blociau.

Gallech weithio i asiantaeth ddylunio, cynhyrchydd, adwerthwr mawr neu gadwyn gwestai neu gyfleusterau hamdden. Efallai y bydd angen ichi deithio o fewn y DU neu dramor, i arddangos gwaith mewn ffeiriau masnach neu ymweld â chleientiaid a chynhyrchwyr. 

Bydd dylunwyr tecstilau llawrydd (sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain) yn dylunio cynhyrchion, ac o bosib yn eu creu a’u gwerthu, o’u stiwdio eu hunain, mewn ffeiriau crefft neu drwy siopau. Byddant yn defnyddio sgiliau crefft, megis gwehyddu neu frodwaith, ac mae gofyn iddynt fod yn ymwybodol o faterion busnes a gallu marchnata eu busnes.  

Cael gwaith yn y maes dylunio tecstilau

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • sgiliau creadigol
 • y gallu i ddewis lliwiau sy’n gweithio’n dda a rhoi sylw i’r manylion
 • sgiliau dylunio â llaw ac â chyfrifiadur  
 • dealltwriaeth o brosesau technegol
 • sgiliau cyfathrebu
 • y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm

Yn yr ysgol, efallai y bydd hi’n bosib ichi astudio tecstilau fel rhan o gwrs TGAU neu Safon UG/Uwch mewn celf a dylunio neu ddylunio a thechnoleg. Mae rhai cyrsiau celf a dylunio lefel 3 yn cynnig opsiynau tecstilau, neu ffasiwn a thecstilau. 

Mae gan y mwyafrif o ddylunwyr tecstilau gymwysterau addysg uwch. Gallwch ddefnyddio gwefan UCAS i chwilio am gyrsiau gradd sylfaen, HNC/D a gradd  mewn tecstilau neu ddylunio tecstilau, weithiau mewn cyfuniad â ffasiwn neu ddylunio arwynebau.

I gael lle ar un o’r cyrsiau hyn (a phan fyddwch yn chwilio am waith) bydd angen ichi gael portffolio celf a dylunio - enghreifftiau o’ch lluniadau a’ch syniadau dylunio. Efallai y bydd o help os byddwch yn astudio cwrs blwyddyn Diploma Celf a Dylunio Lefel 3/4 yn y coleg er mwyn adeiladu portffolio. 

Efallai y bydd hi’n bosib ichi ddechrau gweithio yn y diwydiant tecstilau drwy wneud prentisiaeth. Bydd yr amrywiaeth o brentisiaethau sydd ar gael yn eich ardal chi’n dibynnu ar y farchnad waith leol a’r mathau o sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen gan eu gweithwyr. 

Beth am y cyflog?

Gall y cyflog cychwynnol fod yn £15 – 22,000 gan godi i £30-55,000+ ar gyfer dylunydd uwch. Mae enillion dylunwyr llawrydd yn amrywio’n sylweddol ac yn dibynnu ar lwyddiant eu busnes. 


Also of interest


Stay updated

Sign up for our weekly careers newsletter

View our privacy policy.