This event/opportunity has expired.

Applications to the 2020 National Youth Arts Wales Ensembles are now open!

Ymgeisiwch nawr ar gyfer Ensemble CCIC 2020!

Date: 14 October 2019 - , 23:59

Calling talented young actors, dancers and musicians!

Audition across Wales in November 2019 for:

 • NATIONAL YOUTH THEATRE OF WALES
 • NATIONAL YOUTH ORCHESTRA OF WALES
 • NATIONAL YOUTH CHOIR OF WALES
 • NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF WALES
 • NATIONAL YOUTH DANCE WALES

If you play an instrument to Grade 8 or equivalent, or have a passion and talent for dance, acting or singing, Wales’ National Ensembles need you!

Develop your performance skills through the highest quality training with internationally renowned artists and professionals in dance, theatre, vocal and instrumental music. Represent your country with prestigious performance opportunities and make friends for life, joining a community of like minded, passionate young people from all across Wales. Each of the five National Ensembles offers a year round programme of residential training, workshops and concerts designed to nurture your professional and personal skills through enriching, fun experiences.

Audition Tour: November 2019
Our friendly and supportive auditions for all National Ensembles take place in venues across Wales during November 2019 and we look forward to welcoming
people aged 16-22 from all backgrounds, who have a talent and drive to succeed.

Bursaries Available 
We are keen to ensure that no-one is deterred from applying for the NYAW Ensembles for financial reasons. If you have a household income of less than £50k, you could be eligible for financial support.

Apply before 14 October 2019 at NYAW.ORG.UK/AUDITIONS

 

Yn galw actorion, dawnswyr a cherddorion ifanc talentog!

Clyweliadau ar draws Cymru Tachwedd 2019 ar gyfer:

 • THEATR CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU
 • CERDDORFA GENEDLAETHOL
 • IEUENCTID CYMRU
 • CÔR CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU
 • BAND PRES CENEDLAETHOL
 • IEUENCTID CYMRU
 • DAWNS GENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU

Os ydych chi’n chwarae offeryn i safon Gradd 8 neu gyfwerth, neu os oes gennych ddawn ac angerdd am ddawnsio, actio neu ganu, mae eich angen chi ar Ensemble Cenedlaethol Cymru!

Datblygwch eich sgiliau perfformio proffesiynol ym myd dawns, theatr, llais neu gerddoriaeth offerynnol gyda hyfforddiant o’r radd flaenaf. Cynrychiolwch eich gwlad gyda chyfleoedd perfformio mawreddog a gwnewch ffrindiau am oes, gan ymuno â chymuned o bobl ifanc angerddol o’r un anian â chi o bob
rhan o Gymru. Mae’r pum Ensemble Cenedlaethol yn cynnig rhaglen flwyddyn gron o hyfforddiant preswyl, gweithdai a chyngherddau sydd wedi’u dylunio i feithrin eich sgiliau proffesiynol a phersonol drwy brofiadau hwyliog sy’n cyfoethogi.

Taith Clyweliadau: Tachwedd 2019
Caiff ein clyweliadau cyfeillgar a chefnogol ar gyfer yr Ensembles Cenedlaethol eu cynnal mewn safleoedd ledled Cymru yn ystod mis Tachwedd 2019, ac rydyn ni’n edrych ymlaen i groesawu pobl rhwng 16 a 22 o bob cefndir, sydd â dawn a’r ysgogiad i lwyddo. Mae bwrsariaethau ar gael.

Bwrsariaethau Ar Gael
Rydyn ni’n awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais i fod yn aelod o Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os yw incwm blynyddol eich cartref yn llai na £50,000, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Ymgeisiwch Nawr
Gwnewch gais cyn 14 Hydref 2019 drwy NYAW.ORG.UK/AUDITIONS

Location

National Youth Arts Wales : Wales

Contact details
NYAW.ORG.UK/AUDITIONS