This event/opportunity has expired.

Cultural Ambition: Diversifying the heritage workforce through collaboration, opportunity and skills / Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol

Date: 26 November 2018 - , 23:59

Creative & Cultural Skills is now seeking trainees for the second round of the Cultural Ambition Project in Wales.

Would you like to be part of the next generation that tells the story of Wales?

Have you thought about a career working in museums, castles, archives or cultural venues? If so, this training opportunity could be for you…

Cultural Ambition could be the training opportunity you’ve been waiting for. Experience a 12 month paid placement in a range of cultural heritage sites with supported study for an NVQ Level 2 in Cultural Heritage. You’ll need to be:

  • Aged 18-24
  • Not in education, employment or training
  • Not a graduate
  • Able to commute to the sites
  • English/Welsh and Maths GCSE or equivalent

You would be required to attend the sites for 30 hours a week, and work to an individual learning plan to complete your qualification. A bursary of £800 per month will be paid to you, as well as an additional payment on completion of the qualification of £250. There will also be a small contribution to travel costs to placements.

How to apply:

Application Form (English) 
Application Form (Cymraeg) 
Monitoring Form

E-mail jo.esposti@ccskills.org.uk for more information.

Job profiles by area: 

Trainee Profile Gwynedd Cohort 2 (English)
Trainee Profile Gwynedd Cohort 2 (Cymraeg) 

Trainee Profile Swansea & Carmarthenshire Cohort 2 (English) 
Trainee Profile Swansea & Carmarthenshire Cohort 2 (Cymraeg) 

Deadline for application: 

5pm on 26th November 2018.

 

Hoffech chi fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf sy'n adrodd hanes Cymru?

Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai'r cyfle hyfforddi hwn fod ar eich cyfer chi ...

Gall Uchelgais Diwylliannol fod y cyfle hyfforddiant rydych chi wedi bod yn disgwyl amdano. Cewch brofiad o fynd ar leoliad â chyflog am 12 mis mewn ystod o fannau treftadaeth ddiwylliannol gydag astudiaeth gefnogol am NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol. Rhaid i chi fod yn:

  • 18 i 24 oed
  • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • Ddim yn raddedig
  • Gallu cymudo i’r mannau
  • TGAU mewn Cymraeg/Saesneg a Mathemateg neu gyfatebol â hynny

Byddai'n ofynnol i chi fynychu'r safleoedd am 30 awr yr wythnos, a gweithio i gynllun dysgu unigol i gwblhau eich cymhwyster. Bydd bwrsariaeth o £800 y mis yn cael ei dalu i chi, yn ogystal â thaliad ychwanegol o £250 ar ôl cwblhau'r cymhwyster. Bydd cyfraniad bach hefyd at gostau teithio i leoliadau.

Sut i wneud cais:

Ebostiwch jo.esposti@ccskills.org.uk am ragor o wybodaeth.

 

******* 

Find out more about the project at these upcoming open days 

22 November 

Storiel - Bangor, 11am 

Creative & Cultural Skills

Contact details
.(JavaScript must be enabled to view this email address)