Group image of people taken on steps of National Library of Wales

This year we’re celebrating the fourth and final year of Cultural Ambition Wales, a long-term training programme that has provided young people furthest from the workplace with in-depth skills development and work placements across the cultural heritage sector.

Yn 2014, cyhoeddodd y Farwnes Kay Andrews OBE yr adroddiad Diwylliant a Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru. Wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, roedd yr adroddiad yn archwilio sut all y sectorau llewyrchus hyn gyfrannu'n well at y gwaith o geisio lleihau tlodi ac ymestyn uchelgeisiau.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau yn yr adroddiad ac ar ôl ymgynghoriad pellach gyda phartneriaid blaenllaw, nododd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol bod angen arferion datblygu gweithlu a phrosesau recriwtio mwy cynhwysol o lawer ledled y sector, ac aethom ati i sefydlu Uchelgais Ddiwylliannol.

Diolch i gefnogaeth a chyllid hael gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, lansiwyd y prosiect Uchelgais Ddiwylliannol yn 2018, ymyriad sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc sydd bellaf o'r gweithle, er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rolau lefel mynediad o fewn y sector treftadaeth yng Nghymru.

Now in its fourth and final year, Cultural Ambition has provided over 30 young people with long term work placements across a network of leading partners including museums, castles, archives, libraries, and cultural heritage sites throughout Wales, as well as access to the NVQ Level 2 Cultural Heritage qualification.

Daeth cynrychiolwyr o bob agwedd ar y prosiect ynghyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ddydd Mercher 15 Mehefin 2022, er mwyn dathlu'r effaith mae'r rhaglen wedi'i chael ar hyfforddeion, cyflogwyr, a'r sector treftadaeth ddiwylliannol ehangach. Diolch i bawb a ymunodd â ni i ddathlu'r prosiect ysbrydoledig hwn.

Gwylio ffilm gyda chapsiynau Cymraeg: