An online launch event and panel discussion for FE/HE tutors to explore the design challenge and its impact on the future talent pipeline.

Lansio Her Ddylunio Opera Cenedlaethol Cymru 2023

This event was hosted on Zoom on 4th May 2022.

Rydym yn cydweithio ag Opera Cenedlaethol Cymru i gyflwyno eu Her Ddylunio 2023 ar gyfer colegau a phrifysgolion, gan roi cyfle i fyfyrwyr ymateb i friff diwydiant byw a chynnig datblygiad proffesiynol parhaus wyneb yn wyneb ac ar-lein i diwtoriaid.

During this online event, members of the Welsh National Opera team explored what the skills challenges are for the industry and how they feel the Design Challenge and similar industry-led events can help raise awareness of these skills needs amongst young people. We were joined by:

Darren Joyce, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Theatrig Caerdydd ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru

Jan Michaelis, Cyfarwyddwr Technegol Opera Cenedlaethol Cymru

Robert Pagett, Pennaeth Cynhyrchu Opera Cenedlaethol Cymru

The Welsh National Opera Design Challenge will run from January - March 2023, further details will be announced soon.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn gwmni cenedlaethol gyda statws rhyngwladol, ac maent wrth galon creu cerddoriaeth yng Nghymru ac yn chwarae rôl werthfawr yn y cymunedau maent yn eu gwasanaethu yn Lloegr. Maent yn cydweithio â phartneriaid i ddarganfod a meithrin talent operatig ifanc, a chynnig man cychwyn i yrfaoedd rhyngwladol. www.wno.org.uk

Sefydlwyd Gwasanaethau Theatrig Caerdydd (CTS) gan Opera Cenedlaethol Cymru yn 1984 yn eu gweithdy 30,000 troedfedd sgwâr yng nghanol dinas fywiog Caerdydd. Mae CTS wedi ennill enw da yn rhyngwladol am adeiladu golygfeydd gyda'r gwerthoedd cynhyrchu o'r ansawdd uchaf am brisiau cystadleuol.  www.cardifftheatricalservices.co.uk