We are very excited to launch Digital Discover! Creative Careers Week, as part of Creative Careers Programme Cymru. 

Led by the creative industries, we have created a programme of content that will support a diverse range of young people to learn about real jobs from those that do them. 

We hope to shine a light on the wide range of skills the sector needs and inspire the next generation to consider creative careers available to them. 

Some of this week’s content will include: 

Monday – 23 November

Visual Arts – Scriptwriting – Heritage – Games

Tuesday – 24 November

Creative Pathways – Film – Photography

Wednesday – 25 November

Film – Television

Thursday – 26 November

Creative Pathways – Music

Friday – 27 November

Performance

If you would like to keep up with the daily releases, please sign up to receive notifications, or follow us on TwitterFacebookLinkedIn and Instagram. 

 Funded by Welsh Government as part of Creative Wales, the Creative Careers Programme Cymru / Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) is led by Creative & Cultural Skills in partnership with Arts Council of Wales, Ffilm Cymru, ScreenSkills and Trac Cymru.


Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous iawn i lansio Wythnos Ddigidol Darganfod! Gyrfaoedd Creadigol, fel rhan o Raglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru. 

Dan arweiniad y diwydiant creadigol, rydym wedi creu rhaglen o gynnwys a fydd yn cefnogi ystod amrywiol o bobl ifanc i ddysgu am swyddi go iawn gan y rhai sy’n eu gwneud. 

Rydyn ni’n gobeithio taflu goleuni ar yr ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar y sector ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ystyried y gyrfaoedd creadigol sydd ar gael iddyn nhw. 

Bydd cynnwys yr wythnos hon yn cynnwys: 

Dydd Llun – 23 Tachwedd

Celfyddydau Gweledol – Sgriptio – Etifeddiaeth – Gemau

Dydd Mawrth – 24 Tachwedd

Llwybrau Creadigol – Ffilm – Ffotograffiaeth

Dydd Mercher – 25 Tachwedd

Ffilm – Teledu

Dydd Iau – 26 Tachwedd

Llwybrau Creadigol – Cerddoriaeth

Dydd Gwener – 27 Tachwedd

Perfformiad

Os hoffech chi gael eich diweddaru â’r wybodaeth ddyddiol, cofrestrwch i gael hysbysiadau, neu dilynwch ni ar TwitterFacebookLinkedIn ac Instagram. 

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Cymru Greadigol, mae’r Rhaglen Gyrfaoedd Creadigol Cymru (CCP Cymru) yn cael ei harwain gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, ScreenSkills a Trac Cymru.