Arts Award support

, 27 January 2017

Don't miss out on FREE support sessions in February and March

If you are a trained Arts Award Adviser looking for support developing your Arts Award offer in your setting, join us at our free support surgeries in Wales.

These afternoon and twilight sessions, facilitated by an Arts Award trainer and moderator with extensive experience, will give you the chance to explore and develop your delivery and discuss your questions. If you would like further information regarding this session please contact Creative & Cultural Skills on [email protected] or click on the below links to book your FREE space:

Do you work with young people?  Could you help them to achieve a qualification through involvement in arts and cultural activity?

Arts Award is a unique set of awards for young people up to the age of 25, supporting them to grow as artists and leaders, take part in arts activity and develop creativity and communication skills, and it can be run in any setting where young people have contact with arts and cultural activity.  Arts Award is managed by Trinity College London and training in Wales is run by Creative & Cultural Skills.  

A recent impact study showed that Arts Award has 10 characteristics which maximise its impact.  These include:

 • Leadership and peer tutoring
 • Collaboration
 • Personalised, independent learning
 • Reflecting on and shaping own learning
 • Learning outside the classroom

Full list of sessions run by Creative & Cultural Skills are below:​

 • Bronze & Silver Training (Purfleet) – 23/03/2017

Book your place on the Arts Award website.

                                                                  

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc?  Fedrwch chi eu helpu nhw i ennill cymhwyster trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol?

Mae Gwobr y Celfyddydau yn gyfres unigryw o wobrau i bobl ifanc hyd at 25 oed, sy’n eu cefnogi nhw i ddatblygu fel artistiaid ac arweinwyr, gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a meithrin sgiliau creadigrwydd a chyfathrebu.  Mae posib ennill y wobr mewn unrhyw leoliad lle mae pobl ifanc yn cael cysylltiad â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol.  Rheolir Gwobr y Celfyddydau gan Goleg Trinity Llundain ac mae hyfforddiant yng Nghymru yn cael ei redeg gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Dangosodd astudiaeth effaith diweddar fod gan Wobr y Celfyddydau 10 o nodweddion sy’n sicrhau ei fod yn cael yr effaith fwyaf posibl.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Arweinyddiaeth a thiwtora gan gyfoedion
 • Cydweithio
 • Dysgu annibynnol personoledig
 • Myfyrio ar a datblygu eich dysgu eich hun
 • Dysgu y tu allan i’r dosbarth

Am fwy o wybodaeth, costau neu i archebu lle ewch i www.artsaward.org.uk/course_search

Fel ffordd ychwanegol i gefnogi Cynghorwyr hyfforddedig sy’n cynnig, neu’n ystyried cynnig Gwobr y Celfyddydau, rydym yn cynnig Cymorthfeydd rhad ac am ddim i ddarparu arweiniad wedi’i deilwra ar unrhyw agwedd o gyflawni neu gymedroli rydych yn dymuno ei drafod.  Eleni, dyddiadau'r sesiynau fydd Gogledd Cymru (Conwy) ar ddydd Gwener 17 Chwefror a De Cymru (Caerdydd) Dydd Iau 9 Mawrth.