Arts Award

Arts Award is a unique award programme which supports young people to develop as artists and arts leaders and explore the arts and cultural world.

Do you work with young people? Support their creative development with Arts Award. Training as an Arts Award adviser will enable you to support children and young people aged 5 to 25 to discover and explore the arts through the five different levels: Discover, Explore, Bronze, Silver and Gold.

Arts Award is open to young people of all interests and backgrounds, and can be delivered within a variety of settings and timescales through any arts, cultural or media activity.

To get started, book your place on a training course now. Places are limited.  Upcoming course dates are as follows: (all in Cardiff unless otherwise specified)​

 • Bronze & Silver Training – 01/10/2019
 • Discover & Explore Training - 06/11/2019
 • Bronze & Silver Training (Aberystwyth) – 02/12/2019
 • Discover & Explore Training - 05/02/2020
 • Bronze & Silver Training – 26/03/2020
 • Discover & Explore Training (Aberystwyth)- 18/05/2020
 • Bronze & Silver Training – 08/07/2020

Book your place on the Arts Award website

For more information about Arts Award in Wales, please email sarah.hughes@ccskills.org.uk

---

Datblygu creadigrwydd pobl ifanc a gwobrwyo cyrhaeddiad gydag Arts Award

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc? Cefnogwch eu datblygiad creadigol gydag Arts Award. Drwy hyfforddi fel cynghorwr Arts Award gallwch gefnogi plant a phobl ifanc rhwng 5 a 25 oed i ddarganfod ac archwilio’r celfyddydau drwy bum lefel wahanol: Darganfod, Archwilio, Efydd, Arian ac Aur.

Mae Arts Award yn agored i bobl ifanc sydd â phob math o ddiddordebau a chefndiroedd, a gellir cyflwyno’r cynllun mewn amrywiaeth o leoliadau ac amserlenni drwy unrhyw weithgarwch celfyddydol, diwylliannol neu’r cyfryngau.

I ddechrau arni, archebwch eich lle nawr ar gwrs hyfforddiant. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.  Dyma fanylion am ddyddiadau’r cyrsiau nesaf: (pob un yng Nghaerydd oni nodir yn wahanol)​

 • Hyfforddiant Efydd ac Arian – 01/10/2019
 • Hyfforddiant Darganford ac Archwilio – 06/11/2019
 • Hyfforddiant Efydd ac Arian (Aberystwyth) – 02/12/2019
 • Hyfforddiant Darganford ac Archwilio – 05/02/2020
 • Hyfforddiant Efydd ac Arian – 26/03/2020
 • Hyfforddiant Darganford ac Archwilio (Aberystwyth) – 18/05/2020
 • Hyfforddiant Efydd ac Arian – 08/07/2020

Archebwch eich lle ar wefan Arts Award

Am ragor o wybodaeth am Arts Award yng Nghymru, ebostiwch sarah.hughes@ccskills.org.uk 


Stay updated

Sign up for our fortnightly campaign newsletter

I would also like to hear about events specific to Northern Ireland

View our privacy policy.

Latest training opportunities